Verschil brandverzekering “extra uitgebreid” en “allrisk” dekking

 

Verschil “extra uitgebreid” – “all risks”

Bij de “extra uitgebreide”-dekking zijn een (groot) aantal met name genoemde evenementen verzekerd.

Onder andere:
     • Brand               • Ontploffing                       • Bliksem    
     • Storm               • Diefstal/inbraak                • Vandalisme (mits onrechtmatig binnengedrongen)
     • Relletjes e.d.     • Bevriezing leidingen          • Sneeuwdruk
     • Water (uit waterleidingen e.d.) en neerslag   • Uitstromen van olie    
     • Rook en roet     • Aanrijding/aanvaring         • Omvallen van kranen, heistellingen, bomen

Bij de “all risks”-dekking zijn alle van buitenkomende onheilen (*) gedekt, behalve wat expliciet is uitgesloten.

Uitgesloten is onder andere schade door:
    • Natuurrampen           • Grondwater         • Slijtage e.d.
    • Ongedierte, dieren     • Onvoldoende of slecht onderhoud
    • Vandalisme (mits onrechtmatig binnengedrongen)(**)

(*) in de meeste polisvoorwaarden staat dit omschreven als: een gebeurtenis die plotseling en onvoorzien van buitenaf op de verzekerde zaken inwerkt.
(**) Deze uitsluiting geldt alleen voor de inboedel- en niet voor de woonhuisverzekering.

Samenvattend:
bij “extra uitgebreid” zijn (uitsluitend) de met name genoemde gedekte gebeurtenissen verzekerd; bij “all risks” is alles verzekerd, behoudens wat (expliciet) is uitgesloten.

NB. Deze tekst is bedoeld om u (grofweg) de dekking/verschillen aan te geven. Voor de exacte dekking(en) verwijzen wij u derhalve naar de van toepassing zijnde polisvoorwaarden.

2022  Beltz