Vergelijkingsites onderzoek AFM

Consumenten maken in toenemende mate gebruik van vergelijkingssites om een keuze voor een financieel product te maken, stelt de toezichthouder. "Het is belangrijk dat deze vergelijking een passend product voor de consument oplevert. De AFM wil meer zicht krijgen op de factoren die een rol spelen bij het tot stand komen van een vergelijking."

Naar verwachting van de verzekeringsbranche blijkt dat vergelijkingssites verre van onafhankelijk zijn. Feitelijk krijg wordt je doorverwezen het product te sluiten bij één van de meest - aan de site - betalende aanbieder ipv één van de meest aantrekkelijke voor de klant. Bij de vergelijkingen wordt volkomen voorbijgegaan aan de (beperkende)voorwaarden van de verzekering en enkel op premie vergeleken.

In 2012 en 2014 deed de AFM al onderzoek naar de informatieverstrekking van 33 vergelijkingssites voor financiële producten. Daaruit bleek dat veel sites niet transparant zijn over wat ze precies doen, hoe ze hun geld verdienen, hoe een vergelijking tot stand komt en hoe volledig de vergelijking is. "Consumenten kunnen hierdoor in de meeste gevallen niet beoordelen welke waarde ze kunnen hechten aan de uitkomsten van een vergelijking", aldus de AFM.

 

 

2022  Beltz