Historie assurantie belasting, belofte van verlaging onderuit.

De assurantiebelasting is per 1 januari 2013 verhoogd van 9,7% naar 21%, zo hebben VVD en PvdA afgesproken in het deelakkoord dat zij hebben bereikt over de begroting voor 2013. Met de verhoging wordt onder meer het afschaffen van de forensentaks en de langstudeerboete gefinancierd.

De ruime verdubbeling zou zo'n € 1,4 mld aan extra belastinginkomsten opleveren. Het wordt de derde verhoging van de assurantiebelasting in korte tijd: per 1 maart 2012 ging het tarief omhoog van 7,5% naar 9,7%. De belofte dat het tarief met ingang van 1 januari 2015 weer verlaagd zal naar 9,5% is niet erg waarschijnlijk. De verhoging van 7% naar 7,5% in 2008 was voor de financiering van de invoering Wet Banksparen.

De verhoging van de belasting naar het btw-tarief stond expliciet in het verkiezingsprogramma van de PvdA; ook bij CDA, D66, GroenLinks, SGP en SP was de verhoging onderdeel van het programma.

Het Verbond van Verzekeraars waarschuwde afgelopen maand al voor de gevolgen van een verdere verhoging van de assurantiebelasting. Het kan er volgens de verzekeraars toe leiden dat consumenten elementaire polissen niet meer kunnen betalen. Bedrijven en consumenten gaan gemiddeld meer dan € 100 per jaar extra betalen, aldus het Verbond.

De reden van de verhoging van de assurantiebelasting in 2008 naar 7,5% was de invoering van het (fiscaal gefaciliteerde) banksparen. Dit betekent extra kosten voor de overheid. Er is voor gekozen dit door de verhoging van de assurantiebelasting te compenseren. De assurantiebelasting is vele decennia ongewijzigd gebleven. De verhoging is omstreden aangezien het banksparen in hoofdzaak ten goede komt aan de eigenwoningbezitters, terwijl de verhoging van de assurantiebelasting iedereen met schadeverzekeringen treft.

Van 1 maart 1983 tot 1 maart 2008 bedroeg de assurantiebelasting 7%.

 

2020  Beltz