Afspraken rondom premiebetaling

Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaald. Indien u de premies niet tijdig betaald kan de verzekeringsmaatschappij, in bepaalde gevallen, bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.

Indien u gebruik maakt van een Rekening Courant termijnbetaling en het meerdere malen niet mogelijk is gebleken de termijnpremie automatisch te incasseren houden wij het recht voor de regeling eenzijdig te beëindigen en u voor de jaarpremies te belasten.

Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. 

Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.

 

 

2020  Beltz