Hypotheekvormen

 

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek dient een onroerende zaak als onderpand. Iedere maand lost u een vast deel van de lening af en betaalt u een deel rente over de (overgebleven) lening. Aangezien de lening steeds kleiner wordt, betaalt u tijdens de looptijd van de lening steeds minder rente. De hypotheeklasten nemen ook af gedurende de looptijd van de hypotheek. Een lineaire hypotheek is vooral interessant wanneer u een inkomensdaling verwacht. De aanvangslasten zijn hoog, maar de hypotheekschuld en de maandlasten dalen geleidelijk.


Annuïteitenhypotheek

Bij de annuïteitenhypotheek lost u iedere maand een deel van de lening af. De bruto`hypotheeklasten zijn iedere maand gelijk, maar de verhouding rente - aflossing is variabel. Aan het begin van de looptijd lost u weinig af en betaalt u veel rente; aan het eind van de looptijd lost u meer af en betaalt u minder rente. Tijdens de looptijd betaalt u steeds minder rente en geniet u steeds minder belastingvoordeel. De netto hypotheeklasten stijgen hierdoor gedurende de looptijd van de hypotheek.  


Levenhypotheek

Bij de levenhypotheek spaart u middels een levensverzekering voor het benodigde kapitaal om lening aan het einde van de looptijd of in geval van tussentijds overlijden in één keer helemaal of gedeeltelijk af te lossen. U betaalt maandelijks alleen de rente over de lening en de premie van de verzekering. Uw belastingvoordeel is dus maximaal, omdat er geen tussentijdse aflossing plaatsvindt. Afhankelijk van de gekozen dekking van de levensverzekering is het eindkapitaal geheel of gedeeltelijk gegarandeerd. Wanneer het slechts gedeeltelijk is gegarandeerd bestaat het risico dat u de hypotheek niet in z’n geheel kunt aflossen.


Spaarhypotheek

Deze hypotheekvorm is ook gekoppeld aan een levensverzekering. Het belastingvoordeel is over de gehele looptijd maximaal, omdat u de lening pas aan het einde van de looptijd in één keer helemaal aflost. Het verschil met de levenhypotheek is dat u naast de maandelijkse rente over de lening een inleg of premie betaalt die gekoppeld is aan de hypotheekrente die u betaalt. Met een spaarhypotheek bent u er zeker van dat u aan het einde van de looptijd het geplande kapitaal heeft om deze hypotheek af te lossen.


Beleggingshypotheek

De beleggingshypotheek is een hypotheekvorm waarbij u periodiek een bedrag stort in een beleggingsverzekering. Dit bedrag is vastgesteld op basis van een doelkapitaal met een rekenrendement. Deze premie wordt, via een levensverzekering, belegd in beleggingsfondsen waarmee het doelkapitaal moet worden bereikt. Voor bepaalde beleggingsfondsen wordt een garantie gegeven voor een minimaal rendement. Het belastingvoordeel is hierbij maximaal omdat er geen tussentijdse aflossingen zijn.

Bij deze vorm bestaat het risico dat u door een tegenvallend rendement de hypotheek niet in zijn geheel kunt aflossen.

 

Beleggershypotheek

 

De beleggershypotheek is een hypotheekvorm waarbij u periodiek, en/of eenmalig,  een bedrag stort. Dit bedrag is vastgesteld op basis van een doelkapitaal met een rekenrendement. U bouwt dan het eindkapitaal op via maandelijkse of eenmalige inleg in beursgenoteerde beleggingsfondsen zonder garantie.
Bij deze vorm bestaat het risico dat u door een tegenvallend rendement de hypotheek niet in zijn geheel kunt aflossen.


Aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheekvorm betaalt u alleen rente en lost u gedurende de looptijd de lening niet af. U bouwt daardoor geen vermogen op. Vaak kunt u deze hypotheek alleen afsluiten in combinatie met een hypotheekvorm waarbij er wel wordt afgelost. Een andere mogelijkheid is dat u de woning gedeeltelijk met uw eigen geld financiert.


Hybride hypotheek

De hybride hypotheek combineert de spaar- en beleggingshypotheek. Ook bij deze vorm wordt er niet tussentijds afgelost, maar vindt de aflossing in een keer plaats aan het einde van de looptijd. Bij de hybride hypotheek wordt maandelijks een vast deel rente en een vast deel premie betaald. De hybride hypotheek is echter een stuk flexibeler dan de gewone spaarhypotheek. Als het beursklimaat gunstig is, gebruikt u de hypotheek als een beleggingshypotheek. Zodra het beursklimaat echter omslaat, verandert u het kapitaal naar de spaarhypotheek. U kunt in principe de premie tijdelijk of langdurig verhogen of verlagen, de looptijd inkorten of verlengen, het overlijdensrisico al dan niet verzekeren of aanpassen.


Combinatiehypotheek

 
In het geval van een combinatie hypotheek wordt de ene hypotheekvorm gecombineerd met een of meerdere andere bovengenoemde hypotheekvormen. Immers, het kan voorkomen dat voor u een combinatie van hypotheekvormen de beste keuze is.

 

Krediethypotheek

Met een krediethypotheek gebruikt u de overwaarde van uw woning voor uitgaven aan uw woning, als keuken of badkamer, of consumptieve uitgaven tegen een variabele rente. U betaald alleen rente over het opgenomen bedrag. Het hypotheek bedrag is tussentijds volledig af te lossen.

 

Beltz adviesgroep werkt o.a. samen met

2024  Beltz