Verbond van Verzekeraars verzekeringskaarten

In de regeling voor Verzekeringskaarten is vastgelegd dat verzekeraars verplicht zijn op hun websites Verzekeringskaarten te publiceren. De Verzekeringskaart fungeert als eenvoudige en begrijpelijke visuele vertaling van de polisvoorwaarden. De Regeling schrijft voor welke randvoorwaarden er gelden voor plaatsing op de website van verzekeraars.

 

Verzekeringskaarten van het Verbond van Verzekeraars

2024  Beltz