Verzekeringskaarten (regeling)

In deze regeling is vastgelegd dat verzekeraars verplicht zijn op hun websites Verzekeringskaarten te publiceren. De Verzekeringskaart fungeert als eenvoudige en begrijpelijke visuele vertaling van de polisvoorwaarden. De Regeling schrijft voor welke randvoorwaarden er gelden voor plaatsing op de website van verzekeraars.

 

Verbond van Verzekeraars regeling verzekeringskaarten 2018

Verbond van Verzekeraars overzicht verzekeringskaarten 2018

2019  Beltz