Wijziging van de fiscale regels Kapitaalverzekering

 

 Hoe zat het ook alweer?


Tot 1 april 2017 golden de volgende fiscale regels om de uitkering uit een kapitaalverzekering belastingvrij te ontvangen:
- U moet gedurende de looptijd van uw verzekering 15 of 20 jaar lang premie betalen.
- Bij een premiebetaling van ten minste 15 jaar is de uitkering vrij van inkomstenbelasting tot € 28.134,- en bij een premiebetaling van ten minste 20 jaar is de uitkering vrij tot € 123.428,-. U hebt één keer in uw leven recht op één van deze vrijstellingen.
- De verhouding tussen de laagste en de hoogste jaarpremie mag maximaal 1:10 zijn. Dat wil zeggen dat de hoogste jaarpremie niet meer mag zijn dan 10 keer de laagste jaarpremie.

 

Wat is er veranderd?


Met ingang van 1 april 2017 is de eis van 15 of 20 jaar lang premie betalen komen te vervallen.
Voor een vrijstelling van € 123.428,- is het voldoende dat u jaarlijks premie hebt betaald. De andere fiscale regels blijven onveranderd van toepassing.

 

Wat betekent dit?


Tijdens de looptijd van de verzekering hebt u een vrijstelling van € 123.428,- in box 3. Als u uw verzekering voor de einddatum beëindigt, dan hebt u geen vrijstelling meer. U krijgt dan de afkoopwaarde. Deze afkoopwaarde is vaak minder dan de waarde op de einddatum van de verzekering. Als u het geld niet uitgeeft, telt deze waarde mee voor de vermogensrendementsheffing in box 3.

(bron asr verzekeringen)

2020  Beltz