Wat is een productwijzer?

 Wat is een productwijzer?

In de productwijzers vind je belangrijke algemene informatie over de verschillende verzekeringen. Elke productwijzer meldt de belangrijkste kenmerken van een bepaald soort verzekering. Ook is er een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden in opgenomen.

Als je van plan bent een verzekering af te sluiten, dan is de productwijzer een handig hulpmiddel. Je kunt daarmee beoordelen of de verzekering biedt wat je ervan verwacht en of je die echt nodig hebt. Ook geeft de productwijzer informatie over de posten waaraan de verzekeraar geld besteedt.

De productwijzers op deze website bevatten alleen algemene informatie over verzekeringen. Bij elke verzekeraar zullen de exacte polisvoorwaarden vaak anders zijn. Het is dus zinvol de producten van verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken. Iedere verzekeraar plaatst de productwijzers op hun website. Vaak bieden zij daarnaast extra informatie over de bijzondere kenmerken van hun polissen én de hoogte van hun premies. Als je dan nog vragen hebt, kun je uitleg vragen aan je verzekeringsadviseur.

Wat leest u in de productwijzer?

In de productwijzer vindt u algemene informatie over het product. Welke risico’s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de premie en wat doet de verzekeraar met de premie? Wat kunt u van een verzekeraar verwachten en wat verwacht een verzekeraar van u? Met deze productwijzer helpen wij u graag bij het maken van de juiste keuze voor een verzekering. Deze productwijzer is opgesteld volgens de regels van het Verbond van Verzekeraars. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

(Bron: Verbond van Verzekeraars)

2019  Beltz